Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

P.H.U. Mega-Rol "Piekarski"

ul. Mazurska 6

16-300 Augustów

tel. 087 643 4946

Pracujemy:

Pn-Pt 8.00 - 16.00

So 8.00 - 12.00

 

 

 

 

 

Witaj na stronie Mega - Rol!

    Zwracamy szczególną uwagę na jakość naszych usług i sprzedawanych przez nas towarów. Znajdziesz tu szczegółowe informacje o naszych usługach online i kontakt do zespołu obsługi klienta.

    Staramy się być wyjątkową firmą.  Mega - Rol koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości produktów i usług dla naszych klientów. Dodatkowo, nasze wysiłki wykraczają poza dostarczanie wyjątkowych produktów i usług tym, którzy ich potrzebują. Mega - Rol  bierze udział w wielu inicjatywach, aby stale rozwijać naszą branżę i pomagać rolnictwu. Mega - Rol wdraża nowoczesne rozwiązania, aby przyspieszyć rozwój poprzez innowację i wzmacnianie możliwości współpracy i organizacji. Mega - Rol stale poszukuje możliwości rozwoju technologii i produktów, które będą miały większy wpływ na wydajność produkcji rolnej.

 

 

Witam

 

Wydane 15 stycznia br.  przepisy nakładają na użytkowników urządzeń chłodniczych zarejestrowania swoich urządzeń w systemie CRO – Centralny rejestr operatorów:

http://www.ichp.pl/CRO

 

Rejestrowanie urządzeń dokonujemy na stronie:

www.cro.ichp.pl

 

Przez zarejestrowaniem się zalecane jest, aby wcześniej zapoznać się z instrukcją użytkownika.

Instrukcja jest również w załączniku w mailu.

 

Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)”.

 

Dzień roboczy krowy mlecznej

Opublikowany 2015/07/31

Lene Munksgaard, profesor w Ethiology i Animal Welfare oraz szef działu badań w dziale Animal Science, Uniwersytet Aarhus, Dania

Dzień roboczy krowy mlecznej

Dzień roboczy krowy mlecznej
Lene Munksgaard, profesor w Ethiology i Animal Welfare oraz szef działu badań w dziale Animal Science, Uniwersytet Aarhus, Dania
Mimo, że krowy są zwierzętami społecznymi, konkurują one o dostęp do zasobów, takich jak żywność i legowiska. Taka konkurencja może prowadzić do stresowania się krów mlecznych, szczególnie tych wysokowydajnych, mogą one znaleźć się w sytuacji potrzeby dokonania wyboru pomiędzy odpoczynkiem a jedzeniem, szczególnie wtedy gdy zmagają się z ograniczeniami czasowymi. Jeśli łączny czas odpoczynku wynosi poniżej 10 godzin dziennie krowa może być w niedoczasie. Będzie ona spożywać mniej czując presję i w konsekwencji wyprodukuje mniej mleka. Aby zapewnić odpowiednie warunki wysokowydajnym krowom mlecznym powinny one mieć swobodny dostęp do paszy i obszaru legowiskowego, ważne jest również aby ograniczyć czas oczekiwania przed dojem. Wydaje się iż hodowcy mają niewielką wiedzę dotyczącą budżetu czasu krowy. Jednakże, występują na rynku narzędzia do rejestracji czas odpoczynku.
Aby zwiększyć wydajność mleczną przez cały okres życia krowy, trzeba odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie zwierząt na przestrzeń, zmniejszenie konkurencji dostępu do zasobów oraz skrócenie czasu spędzanego przez zwierzęta w poczekalni w oczekiwaniu na dój.
Optymalne warunki pracy – dla krowy
Krytyczne czynniki wpływające na dobre samopoczucie krów odnoszą się do tego czy zwierzęta mogą  realizować swoje priorytety wynikające z zachowania, takie jak odpoczynek i kontakty społeczne oraz czy unikają strachu, bólu i dyskomfortu. W ciągu dnia roboczego krowa mleczna ma przerobić zasoby paszy w mleko, a efektywność tego procesu jest głównym czynnikiem wpływającym na rentowność i zrównoważony rozwój. Budżetu czasu - przydział czasu na różne czynności - może się znacznie różnić w zależności od środowiska, sposobu zarządzania oraz stanu zdrowotnego krowy. Krowa ma tylko 24 godziny dziennie, więc ważne jest, aby upewnić się, że ma wystarczająco dużo czasu, aby zrobić to co do niej należy – przetworzyć paszę w mleko.
Budżet czasu a priorytety
Poszczególne priorytety zachowań krów mlecznych ułożone malejąco to: odpoczynek, jedzenie, interakcje społeczne. Jako przykład, krowy w średniej oborze wolnostanowiskowej w Danii spędzają swoje 24 godziny na następujące czynności: 10,8 godziny odpoczywają, 5 godzin jedzą, 2,9 godziny stoją w przejściach, 2,9 godziny stoją na legowiskach 1,9 godziny przebywają w obszarze stołu paszowego a 0,5 godziny to dój.
Wysokie spożycie paszy, szczególnie w pierwszej części okresu laktacji, jest bardzo ważne, w celu uzyskania wysokiej mleczności i uniknięcia chorób związanych z wzmożoną produkcją mleka. Czas pobierania paszy zazwyczaj waha się od 3 do 6 godzin dziennie w zależności  od krowy. Skład diety, szczególnie dawka energii, silnie wpływa na czas potrzebny do spożycia określonej ilości paszy.
Odpoczynek (leżenie) jest zachowaniem o wysokim priorytecie dla krów mlecznych i jeśli jest ono ograniczane, może prowadzić to do behawioralnej jak i fizjologicznej odpowiedzi na stres, np.: na obniżenie poziomu hormonu wzrostu. Jeżeli całkowity czas odpoczynku wynosi poniżej 10 godzin dziennie, krowa może odczuć stres z powodu jego braku. Istnieje również związek pomiędzy kulawiznami i okresami długiego odpoczynku, gdzie krowy kulawe wykazują tendencję do dłuższego czasu spędzanego na legowiskach.
Wydajność mleczna a budżet czasu
Wysokowydajna krowa ma zwiększone zapotrzebowanie na energię. Można temu sprostać poprzez zwiększenie energetyczności diety, ale aby zachować układ trawienny krowy zdrowym, struktura paszy musi być zachowana, zatem występują ograniczenia co do skoncentrowania dawki żywieniowej. Wysokowydajne krowy potrzebują więcej czasu na pobieranie paszy, w związku z czym mają go mniej na inne czynności takie jak odpoczynek. Poddane ograniczeniom czasowym krowy są skłonne do zrezygnowania ze spożycia paszy w celu przeznaczenia tego czasu  na odpoczynek, co pokazuje, że ograniczenia w zachowaniach o wysokim priorytecie mogą prowadzić do obniżenia spożycia paszy i wydajności mlecznej. To z kolei może prowadzić do zwiększonej utraty masy ciała, a tym samym zwiększonego ryzyka chorób.
Konkurencja o dostęp do zasobów
http://www.delaval.pl/-/Dairy-knowledge-and-advice/Cow-Longevity/...
At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.
Related material
About Lene Munksgaard
1 z 22015-07-31 07:56
Dzień roboczy krowy mlecznej

Koszty budynków mogą ograniczać ilość miejsca i innych zasobów, takich jak legowiska, stół paszowy czy ilość poideł oraz ich dostępność na krowę, w wyniku czego zwierzęta zaczynają konkurować o dostęp do tych zasobów. Stres środowiskowy lub kombinacja stresu środowiskowego i ograniczonego dostępu do ważnych zasobów, może mieć wpływ na dobrostan zwierząt i ich wydajność, w tym stopień konwersji paszy na mleko.
Grupowanie
W grupie krów występuje hierarchia oparta na relacji dominacji między parami krów. W większych gospodarstwach krowy są często przenoszone między grupami w celu optymalizacji żywienia lub monitorowania. Takie przegrupowania są zwykle związane z zwiększoną ilością agresywnych  zachowań w celu ustanowienia nowych relacji dominacji. Zwiększa to również ryzyko urazów i może prowadzić do zmniejszenia czasu przeznaczonego na odpoczynek. Kilka badań wykazało obniżenie mleczności na okres od kilku dni do kilku tygodni. Występują znaczne różnice indywidualne między krowami i wydaje się, iż słabsze reakcje wykazują krowy przenoszone później w laktacji. Więcej przestrzeni i łatwy dostęp do zasobów przyczynia się zmniejszenia negatywnych skutków przegrupowania.
Dostęp do legowisk
Odpoczynek ma wysoki priorytet pośród krów mlecznych, a leżenie zajmuje prawie połowę 24 godzinnego budżetu krowy. Liczne badania wykazały, że wzrost obsady do więcej niż jednej krowy na legowisko prowadzi do zredukowania czasu odpoczynku, wzrost agresji, zwiększenia negatywnych zachowań i zwiększonego ryzyka wystąpienia, szczególnie pośród krów o niskim statusie, zjawiska odpoczywania na posadzkach. Krótki czas odpoczynku i zwiększenie czasu spędzanego na posadzkach może zwiększać ryzyko chorób racic.
Dostęp do paszy
Jeśli pasza jest dostarczana w ograniczonych ilościach, w oborze powinno przypadać jedno miejsce przy stole paszowym na krowę, w przeciwnym razie istnieje duże ryzyko, że niektóre krowy nie dostaną się do paszy w ogóle. Chociaż wiele krów ma nieograniczony dostęp do paszy, liczne badania wykazały że konkurencja przy stole prowadzi do zwiększonego przemieszczania się i zmniejszenia czasu spędzonego na jedzenie. Bydło może zrekompensować krótszy czas jedzenia zwiększając częstotliwość pobierania, a więc obsada może być większa niż jedna krowa na miejsce przy stole bez wpływu na ilość spożywanej paszy, ale krowy niżej w hierarchii w tym przypadku mogą spożywać mniej paszy.
Policz skutki zmian
Rolnicy mają bardzo mało wiedzy odnośnie budżetu czasu krowy, gdyż jest on trudny do oceny. Jednakże, dostępne są narzędzia wspomagające np. urządzenia do rejestracji czasu odpoczynku.
Dzisiejsza wiedza na temat krowiego budżetu czasu i zachowań jest dość duża, i może być rozwinięta w kierunku systemu, gdzie duże ilości danych dostępnych na farmie mogą być przetworzone i pozwolą na wyciągnięcie dalszych wniosków. Tego rodzaju system może stać się wsparciem dla hodowców podczas dokonywania zmian w zarządzaniu. Na przykład może być wykorzystany do pomiaru skutków zmian w żywieniu na odpoczynek lub wpływu czasu oczekiwania na dój w przypadku zmiany rutyny z dwóch na trzy doje dziennie.
Główne przesłania:
Ogranicz czas oczekiwania na dój dla wysokowydajnych krów Wysokowydajne krowy mają mniej wolnego czasu; zatem projekt obory powinien zapewniać łatwy dostęp do paszy oraz gwarantować wystarczającą powierzchnię do odpoczynku Całkowity czas odpoczynku poniżej 10 godzin dziennie sugeruje, iż krowy cierpią na brak odpoczynku Urządzenia do automatycznego zapisywania czasu odpoczynku krów są dostępne |
© 2011 DeLaval. Wszystkie prawa zastrzeżone
http://www.delaval.pl/-/Dairy-knowledge-and-advice/Cow-Longevity/...
2 z 2

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?